Kafka Roundtable III_März 2022_Landingpage.png

ipt Kafka Roundtable III

Ganz herzlich laden wir dich zum dritten ipt Kafka Roundtable zum Thema Schemas ein.

Anmeldung ipt Kafka Roundtable III